ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 25.

A DentAvantgArt-DIVISION Kft. (székhely: 9400 Sopron, Virágvölgyi út 59.; cégjegyzékszám: Cg.08-09-008468; e-mail: info@dentavantgart.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: „mi”) elkötelezett a weboldalának látogatói és olvasói (a továbbiakban: „Ön”) személyes adatainak védelme iránt. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat szigorúan az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeljük. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja adatkezelési elveink és előírásaink áttekintése, melyeket az alkalmazandó jogszabályokkal, ideértve az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban követünk. A https://dentavantgart.hu/ weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

1. Személyes adatok kezelése

1.1. Mi nem gyűjtjük az Ön személyes adatait, amikor Ön csak böngészi a Weboldalunkat. Szerverünk az Ön látogatása során automatikusan rögzíti azokat az információkat, melyeket az Ön böngészője küld minden olyan esetben, amikor Ön meglátogat egy weboldalt (úgymint az IP cím, a böngésző típusa, a látogatás időpontja és időtartama). Ezek az anonim napló információk nem azonosítják Önt, és mi ezeket nem kapcsoljuk össze az Ön által megadott személyes adatokkal. Ezeket az információkat kizárólag arra használjuk, hogy a Weboldalunk használatával kapcsolatosan összesített statisztikai adatokat megismerjük, melyek lehetővé teszik számunkra Weboldalunk technikai üzemeltetését és fejlesztését.

1.2. Ha Ön e-mailt küld nekünk, vagy egyébként szóban vagy írásban felveszi velünk a kapcsolatot (a lenti 1.3. és 1.5. pontokban meghatározott szerződések tárgyától független kérdésekben), egyúttal személyes adatokat is megadva, akkor Ön ráutaló magatartással a hozzájárulását adja részünkre az Ön által megadott személyes adatok kezeléséhez a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Ilyen esetben személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy az Ön megkeresésére válaszoljunk, illetve reagáljunk. Az adatkezelés jogalapja az Ön előbbiekben körülírt, ráutaló magatartással megadott hozzájárulása.

1.3. Ha Ön megrendeli a Labline Magazine-t, mi a következő személyes adatait kezeljük: az Ön személyes adatai (vezetékneve és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, cége és pozíciója, közösségi adószáma, valamint a válasza arra a kérdésre, hogy honnan szerzett tudomást a Labline Magazine-ról), számlázási adatai (név vagy cégnév, számlázási cím), valamint szállítási adatai (név vagy cégnév, szállítási cím, kapcsolattartó neve, és bármely megjegyzés, ha van). A Labline Magazine megrendelése céljából Önnek a megrendelés első lépéseként meg kell adnia a csillaggal jelölt adatokat, valamint a hitelkártya vagy bankkártya adatait (kártyaszám, lejárati dátum, biztonsági kód), ha hitelkártya vagy bankkártya használatával kíván fizetni. Az Ön személyes, számlázási, valamint szállítási adatait abból a célból kezeljük, hogy a Labline Magazine előfizetést vagy adott lapszám megrendelését teljesíteni tudjuk, és a Labline Magazine-t kézbesíteni tudjuk Önnek. A hitelkártya vagy bankkártya adatokat kizárólag az előfizetés automatikus megújítása céljára használjuk, hogy a következő előfizetési időszak díját fel tudjuk számítani mindaddig, amíg Ön le nem mondja az előfizetést, vagy mi meg nem szüntetjük az előfizetés lehetőségét. Az adatkezelés jogalapja azon szerződés teljesítésének szükségessége, amelyet (az előfizetés vagy az egyedi lapszám megrendelése tárgyában) Ön velünk megköt. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az Ön adatainak kezelésével kapcsolatosan rögzített információk tudomásul vétele és elfogadása az előfeltételét képezi annak, hogy Ön a Labline Magazine-t megrendelje tőlünk; erre tekintettel Önnek a megfelelő jelölőnégyzetben (checkboxban) egy pipa elhelyezésével kell jeleznie, hogy mind az Általános Szerződési Feltételek, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit elfogadta, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4. Ha Ön valamely eseményünkre vagy kurzusunkra jelentkezik, mi a következő személyes adatait kezeljük: az Ön személyes adatai (vezetékneve és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, cége és pozíciója, közösségi adószáma, valamint a válasza arra a kérdésre, hogy honnan szerzett tudomást rólunk), számlázási adatai (név vagy cégnév, számlázási cím), valamint szállítási adatai (név vagy cégnév, szállítási cím, kapcsolattartó neve, és bármely megjegyzés, ha van). A jelentkezés céljából Ön köteles megadni a csillaggal jelölt adatokat, valamint a hitelkártya vagy bankkártya adatokat (kártyaszám, lejárati dátum, biztonsági kód), ha hitelkártya vagy bankkártya használatával kíván fizetni. Az Ön személyes, számlázási, valamint szállítási adatait abból a célból kezeljük, hogy Önt az eseményre vagy kurzusra regisztrálni tudjuk, és Ön az eseményen vagy kurzuson részt vehessen. A hitelkártya vagy bankkártya adatokat kizárólag a részvételi díj ellenértékének levonására használjuk. Az adatkezelés jogalapja azon szerződés teljesítésének szükségessége, amelyet (az eseményünkön vagy kurzusunkon való részvétel tárgyában) Ön velünk megköt. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az Ön adatainak kezelésével kapcsolatosan rögzített információk tudomásul vétele és elfogadása az előfeltételét képezi annak, hogy Ön az eseményünkre vagy kurzusunkra jelentkezzen; erre tekintettel Önnek a megfelelő jelölőnégyzetben (checkboxban) egy pipa elhelyezésével kell jeleznie, hogy mind az Általános Szerződési Feltételek, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit elfogadta, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.5. Ha Ön regisztrál a Weboldalunkon és terméket rendel tőlünk, mi a következő személyes adatait kezeljük: az Ön személyes adatai (vezetékneve és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, cége és pozíciója, közösségi adószáma, valamint a válasza arra a kérdésre, hogy honnan szerzett tudomást rólunk), számlázási adatai (név vagy cégnév, számlázási cím), valamint szállítási adatai (név vagy cégnév, szállítási cím, kapcsolattartó neve, és bármely megjegyzés, ha van). Termékeink vagy szolgáltatásaink megrendelése céljából Önnek regisztrálnia kell Weboldalunkon, azaz létre kell hoznia felhasználói fiókját, és meg kell adnia hitelkártya vagy bankkártya adatait (kártyaszám, lejárati dátum, biztonsági kód), ha hitelkártya vagy bankkártya használatával kíván fizetni. Az Ön személyes, számlázási, valamint szállítási adatait abból a célból kezeljük, hogy a termékeinkre vonatkozó megrendelését teljesíteni tudjuk, és a terméket ki tudjuk szállítani Önnek. A hitelkártya vagy bankkártya adatokat kizárólag a megrendelt termék ellenértékének levonására használjuk. Az adatkezelés jogalapja azon szerződés teljesítésének szükségessége, amelyet (a termékek megrendelése tárgyában) Ön velünk megköt. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az Ön adatainak kezelésével kapcsolatosan rögzített információk tudomásul vétele és elfogadása az előfeltételét képezi annak, hogy Ön a bármilyen terméket megrendeljen tőlünk; erre tekintettel Önnek a megfelelő jelölőnégyzetben (checkboxban) egy pipa elhelyezésével kell jeleznie, hogy mind az Általános Szerződési Feltételek, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit elfogadta, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.6. A regisztráció fennállása alatt értesítéseket küldhetünk Önnek a jelenlegi megrendelésével vagy az előfizetésével kapcsolatosan, ideértve az Általános Szerződési Feltételeink és a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek bármely módosítását. Ebből a célból a következő adatait kezeljük: név, e-mail cím. Az adatkezelés jogalapja itt is azon szerződés teljesítésének szükségessége, amelyet (az előfizetés, az egyedi lapszám megrendelése vagy egyéb termék megrendelése tárgyában) Ön velünk megkötött. Ön ugyanakkor fel is iratkozhat az ingyenes elektronikus hírleveleinkre, melyeket időről időre abból a célból küldhetünk Önnek, hogy a Labline Magazine-nak vagy egyéb termékeinkkel és szolgáltatásainkkal (események, kurzusok) kapcsolatos hírekről és információkról tájékoztassuk. A feliratkozást lehetővé tevő jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával, azaz a feliratkozással Ön hozzájárulását adja részünkre a szükséges személyes adatainak (név, email cím) a hírlevél-küldés (direkt marketing) céljából való kezeléséhez. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a hírlevelekben található leiratkozó linkre kattintva, vagy pedig a Weboldalra, a felhasználói fiókba bejelentkezve a feliratkozást lehetővé tevő jelölőnégyzetben (checkboxban) korábban elhelyezett pipára kattintással (a pipa eltüntetésével).

1.7. Mi nem gyűjtünk különleges személyes adatokat vagy különleges kategóriába tartozó személyes adatokat ezen a Weboldalon keresztül. Nem kezelünk semmilyen egészséggel kapcsolatos adatot sem. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott adatok pontosságáért Önt terheli a felelősség, különös tekintettel az e-mail címre vagy a szállítási címre, ahogyan az adattovábbítás jogszerűségéért is, ha van ilyen. Ön köteles kártalanítani bennünket minden olyan igény, követelés, költség, kiadás, bírság vagy más szankció, kár vagy egyéb hátrányos következmény vonatkozásában, melyek nálunk amiatt merülnek fel, hogy Ön nem tartja be az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, ideértve a GDPR-t.

1.8. Adatkezelési tevékenységünk az Ön személyes adatai vonatkozásában különösen a következő műveleteket foglalja magában: gyűjtés, felhasználás, tárolás, rögzítés, továbbítás, átalakítás, összesítés, rendszerezés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, amennyiben ez a megrendelés és/vagy az általunk szerződésben vállalt egyéb kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy egyébként jogszabály alapján kötelező.

1.9. Ön nem köteles a személyes adatait megadni nekünk. A regisztráció és az előfizetés (egyedi megrendelés) vagy a kurzusokra való jelentkezés esetében a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul, illetve szerződés kötésének előfeltétele; amennyiben Ön nem adja meg a szükséges adatokat, a kérdéses szerződés (az előfizetés, a megrendelés vagy a kurzuson való részvétel tárgyában) nem fog létrejönni közöttünk.

2. Adattovábbítás és adatbiztonság

2.1. Az Ön megrendelésének teljesítése érdekében a szállítási adatait (név vagy cégnév, szállítási cím, kapcsolattartó neve, az Ön esetleges megjegyzései, ha vannak) átadjuk szállítási partnerünk, a UPS Magyarország Kft. (székhelye: 2220 Vecsés, Lőrinci út 154. Airport City Logistic Park. G. ép.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-139285; e-mail címe: upshungary@ups.com) vagy a DPD Hungária Kft. (székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141; e-mail címe: dpd@dpd.hu) részére.

2.2 A fentiekben említett adattovábbításokon túlmenően nem továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik személyek részére, kivéve, ha arra az alkalmazandó jogszabályok, jogerős bírósági ítélet, vagy végleges hatósági döntés köteleznek bennünket.

2.3. A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és szigorúan bizalmasan kezeljük, és bár az adatbiztonságot nem lehet abszolút mértékben garantálni mindennemű fenyegetéssel szemben, mi minden ésszerű intézkedést megteszünk, hogy megóvjuk az Ön adatait minden jogosulatlan hozzáféréssel, felhasználással és közléssel szemben. Az Ön adataihoz kizárólag cégünk vezetői és azok a munkavállalóink férnek hozzá szükség szerint, akik megfelelő oktatásban részesültek a személyes adatok kezelése során követendő szigorú titoktartási standardok vonatkozásában.

2.4. Tájékoztatjuk, hogy a következő adatfeldolgozókkal működünk együtt, akik a mi irányításunk és felügyeletünk alatt kezelik az Ön adatait a nevünkben az itt meghatározott célokból:

2.4.1. Tárhelyszolgáltató: VOOV Kft. (9400 Sopron, Bem utca 3., office@voov.hu);

2.4.2. Mailchimp hírlevél-küldési szolgáltató: The Rocket Science Group LLC (https://mailchimp.com/contact/, a The Rocket Science Group a Privacy Shield részese, bővebb információ: https://www.privacyshield.gov/list);

2.4.3. Fizetések feldolgozása: Wirecard AG (Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Németország; contact@wirecard.com);

2.4.4. Webfejlesztés és -tervezés: Plus Kreatív & Média Kft. (Tinódi utca 1-3. 1. em. 29. H- 1095 Budapest; hello@plus-kreativ.hu).

2.4.5. Könyvviteli szolgáltatások: Szigno-Computer Bt. (Vincellér utca 35, 8330 Sümeg, szigno@euroweb.hu).

 

3. Az adattárolás időtartama

3.1. Az Ön személyes adatait kizárólag a konkrét adatkezelés céljához szükséges ideig kezeljük (a szerződések és a regisztráció tekintetében azok megszüntetéséig, illetőleg felbontásáig), vagy, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldés), a hozzájárulás visszavonásáig vagy a vonatkozó szolgáltatásunk megszüntetéséig.

3.2. A fenti 1. pontban meghatározott jogalapokon folytatott adatkezelési tevékenységünk időtartamának lejártát követő további 5 (öt) évig megőrizzük mindazokat az adatokat, amelyek a GDPR rendelkezéseinek való megfelelésünk igazolásához szükségesek, valamint azokat, amelyekre egy, az elévülési időn belül esetlegesen felmerülő polgári jogi vitában szükségünk lehet. Az elsőként említett esetben az adatkezelés (adattárolás) jogalapja a ránk mint adatkezelőre vonatkozóan a GDPR 5. cikk (2) bekezdésében előírt azon jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adatkezelő felelős az adatkezelésre vonatkozó elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). A másik esetben az adatkezelés a mi jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, amely mind időben, mind terjedelemben, valamint célja szerint is kizárólag a felmerülő polgári jogi vitára korlátozódik; erre tekintettel álláspontunk szerint a mi jogi érdekünkkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintettnek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét tennék szükségessé.

3.3. A fentiek sérelme nélkül, felhívjuk a figyelmet, hogy az alkalmazandó jogszabályok bizonyos adatok megőrzését kötelezővé teszik számunkra. Ennek megfelelően, az alkalmazandó számviteli és ÁFA törvény értelmében az általunk kibocsátott számlákat 8 (nyolc) évig meg kell őriznünk, amelyek az Ön nevét és címét tartalmazhatják, amennyiben Ön magánszemélyként vásárolt tőlünk és nem tüntetett fel eltérő számlázási adatokat. Ebben az esetben az adatkezelés (tárolás) jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése szükségessége.

4. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

4.1. Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről, ideértve az arra vonatkozó visszajelzésünket, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és jogosult továbbá a személyes adatokhoz és az azokkal kapcsolatos bármely lényeges információkhoz hozzáférést kapni (pl. az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; stb.). Ön jogosult arra is, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint figyelembe véve az adatkezelés célját a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Ugyancsak jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérni, ha az indokolt (pl. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték), vagy az adatkezelés korlátozását. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik, vagy egyébként a saját helyzetével kapcsolatos okokból, amikor az adatkezelés jogalapja a mi jogos érdekeink vagy egy harmadik fél jogos érdekei érvényesítésének szükségessége. Önt ugyancsak megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz jogosult az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

4.2. Kéréseivel írásban, a 9400 Sopron, Virágvölgyi út 59. szám alatti címünkre küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus úton, a contact@lablinemagazine.com e-mail címre küldött üzenet útján kereshet meg bennünket. A kérése nyomán hozott intézkedésekről késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk Önt. Ha szükséges (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát), ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, mely esetben erről a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha Ön a kérését elektronikus úton küldi, a tájékoztatást mi is elektronikus úton fogjuk megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha Önt mint érintettet azonosítani tudjuk; ha megalapozott kétségeink vannak a bennünket megkereső személy kilétével kapcsolatban, akkor az Ön mint érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk nyújtását kérhetjük. A kért információkat és tájékoztatást, valamint intézkedést díjmentesen biztosítjuk, kivéve, ha az Ön kérése egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, mely esetben vagy egy ésszerű mértékű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérés teljesítését.

4.3. Ha Ön szerint a személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu). Ön bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint személyes adatainak a GDPR előírásainak meg nem felelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Ha úgy gondolja, hogy Önt jogsérelem érte, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy orvosoljuk azt.

5. Sütik

5.1. A Weboldal testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a Weboldal látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhetünk el. A sütik olyan azonosítók, amelyeket a Weboldal, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a Weboldal látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Weboldalon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a weboldal használatára vonatkozó technikai adatokat. A sütik tehát a látogatót személy szerint nem azonosítják. A sütik tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén sütit helyeznek el. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és számítógépre vonatkoznak, a sütik beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A sütik kikapcsolásával nem tudjuk garantálni a Weboldal valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Weboldal teljes körű használatát. A weboldal első használatával a weboldal látogatója elfogadja, hogy számítógépén sütik kerüljenek elhelyezésre.

5.2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Google Analytics elemző-szolgáltatást vesszük igénybe a Weboldalunk használatával kapcsolatos információk gyűjtéséhez. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt sütik segítségével elemzi a weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú sütik anonimizált és összesített adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Google Analitics sütik által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a mi megbízásunkból dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen felénk. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/. A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/. Tájékoztatjuk, hogy a sütik letiltása mellett Ön a Google Analytics alkalmazás használatát úgy is megakadályozhatja, ha feltelepíti a számítógépére az ún. Google Analytics Opt-out kiegészítőt.

6. Alkalmazandó Jog

Ez az Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételeink részét képezi, ennek megfelelően az Adatkezelési Tájékoztatóra is Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai az irányadóak.

7. Módosítások

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről időre módosíthatjuk. Az Adatkezelési Tájékoztató bármely módosításáról annak hatálybalépési dátumával együtt előre tájékoztatni fogjuk Önt a Weboldalon elhelyezésre kerülő értesítéssel, és amennyiben Ön a Labline Magazine előfizetője, akkor ugyanennek az értesítésnek az e-mailben való megküldésével. A Weboldalunk további használatával Ön elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

8. Harmadik Felek Linkjei

Ez az Adatkezelési Tájékoztató csak erre a Weboldalra alkalmazandó. Weboldalunk tartalmazhat más weboldalakra vezető hivatkozásokat vagy linkeket, amelyek tartalmát mi nem ellenőrizzük, és amelyek nem tartoznak a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá. A Weboldalunkon lévő linkek elhelyezése nem jelenti azt, hogy ellenőriztük volna, vagy ajánlanánk ezeknek a harmadik feleknek a weboldalait, ezért az Ön kizárólagos felelőssége, hogy tájékozódjon az általuk követett adatkezelési elvekről.

X