Előadók | Lecturers

Carlo Baroncini

hungarian-flag-small

Valódi hazugságok

A fogtechnikus a szakma természetéből adódóan, mindig újabb és újabb technológiákat próbál ki, a minél tökéletesebb esztétika elérése céljából. De nem mindig sikerül valóban érdekes, mechanikai profiloknak megfelelőt találni. Valójában mindig lesz számos új technológia, amelyet egy-egy technikus „kitalál” és amely majd idővel beépül a rendszerbe, optimalizálja azt, viszont néha mindez, a rendszer torzulását is eredményezheti. A munkához való hozzáállásunkban képviselnünk kell azonban egy nagyon fontos alapkövetelményt: a pótlás készítése során alkalmazott alapvető és hozzáadott technikáknak mind-mind a végső eredmény sikeréhez kell hozzájárulnia.

A páciensek esztétikai igénye egyre nagyobb a fémmentes pótlások iránt. A helyes használati protokoll kiváló esztétikai megoldást kínál, egyszerű technológiai folyamatok betartásával.

 

british-flag-small

The true lies

It is in the nature of the dental technician that s/he always tries new solutions to enhance aesthetics. Unfortunately, the new solutions are not always successful when it comes to aesthetics or mechanics.

There are numerous unique techniques which imprint into the system after a while. These unique techniques can optimize it but sometimes they can also distort it.

We have to work with a main foundation kept in mind: every additional technique used to execute a restoration has to serve the intensification of a better result and not to push it back.

From the patients part there is always a great  demand for aesthetics without the use of metal-free products. A correct protocol of use can lead to excellence in aesthetics with simple techniques involved.

hungarian-flag-small

BEMUTATKOZÁS

 • 1983: Végzett fogtechnikusként, Romában.
 • 1984: Saját labort nyitott, amelyben az esztétikai pótlásokra specializálódott.
 • Folyamatos továbbképzéseken való részvétel.
 • 1995 óta számos olasz és külföldi rendezvényen való részvétel.
 • 1998 óta számos rendezvényen adott elő az esztétika témakörében mind Olaszországban, mind külföldön.
 • 2001 óta együttműködés számos fogászati céggel.
 • Adjunktus Professzor fogtechnikusi mesterképzésen – University of Rome “La Sapienza”.
 • Professzor “Professional training and laboratory prosthetic technologies” kurzusok során – University of Chieti “G. D’Annunzio. “
 • 2012: megalapította az Innersmile S.r.l. labort barátjával és kollégájával Giovanni Lombardival.
 • 2015: megalapította exe & fun S.r.l. labort barátjával és kollégájával Paolo Fiorettoval.
british-flag-small

BIOGRPAHY

 • 1983: He graduated in dental technician in Rome
 • 1984: he began his own business, specializing mainly in the field of aesthetic restorations.
 • He continues his training following courses by important national authors.
 • Since 1995 he has actively participated in numerous updating events in Italy and abroad.
 • Since 1998 he has worked as a speaker in several courses in Italy and abroad concerning aesthetic materials and their fields of use.
 • Since 2001 it has undertaken important collaborations with various companies in the sector.
 • Adjunct Professor at the Master for Dental Technicians at the University of Rome “La Sapienza”.
 • Contract professor at the University course “Professional training and laboratory prosthetic technologies” at the University of Chieti “G. D’Annunzio. “
 • In 2012 he founded the Innersmile S.r.l. with his friend and colleague Giovanni Lombardi.
 • In 2015 he founded the exe & fun S.r.l. with his friend and colleague Paolo Fioretto.

Dr. Arturo Godoy Senties

hungarian-flag-small

A digitális és analóg technológiák kombinációja: egy tökéletes rétegkerámia pótlás

Jelenleg a fogászati technológiák állandó fejlődése tapasztalható, amely sok lehetőséget kínál a fogorvosi restaurációk előállítására. A digitális és analóg munkamódszerek legszélesebb körének kiválasztása és ötvözése lehetővé teszi számunkra, hogy kifogástalan pontosságot, kifogástalan funkcionalitást és magas esztétikát érjünk el. Tudásunk, tapasztalataink integrálásával és szakmai szenvedélyünkkel egy alapvető startégiát kell követnünk: törekedni kell magas esztétikai minőségre, funkcionalitásra és személyreszabott, tökéletes illeszkedésre. MDT. Dr. Arturo Godoy Senties ismert a magas minőségű Prettau® Zirkónia pótlásairól. Ehhez kapcsolódóan felfedi a szükséges rétegtechnika lépéseit és egy jól működő munkafolyamat részleteit.

british-flag-small

Digital and analogue combined: for flawless dentures layered with ceramics

Currently we are experiencing a constant evolution in dental technology which opens up many options for the production of dental restorations. Picking out and combining the best of digital and analogue working methods, gives us the possibility to reach impeccable precision, flawless functionality and high aesthetics. Integrating our knowledge, experiences and the passion for our profession is as well fundamental for highly aesthetic, functional and perfectly fitting customized results. MDT, Dr. Arturo Godoy Sentíes is known for his high skills in layering Zirconia Prettau® dentures with ceramics. I his lecture, he will reveal his proven layering techniques along with a well-coordinated workflow.

hungarian-flag-small

KITARTÁSSAL A TÖKÉLETESSÉG FELÉ.

Született Culiacán, Sinaloa, Mexico

 • 2004-2009: Együttműködés Fusión laborral by DT Eladio Gonzáles. Cuernavaca, Morelos, Mexico
 • 2004-2009: kurzusokon való részvétel: Aldo Zilio 2009, Aki Yoshida 2009, Enrico Steger 2006, Oliver Brix 2006, August Bruguera 2004
 • 2009 Június: Együttműködés a Diseño Dental Laborral by DT August Bruguera. Barcelona, Spain,
 • 2009 Június: Részvétel zirkon vázra készített kerámia veneer kurzuson. Fogtechnikai labor C P C by DT Manuel Ruiz, Santander, Spain
 • 2009: Diploma „Okklúzió” témakörben: Dr. Rodrigo Escalante, Culiacán, Sinaloa, Mexico
 • 2008-2009: Diploma „Esztétikai és rehabilitáció” témakörben – Dr. Juan Delgado, Mazatlán, Sinaloa, Mexico
 • 2008-2009: Diploma „Esztétika” témakörben – Dr. Rodrigo Escalante, Culiacán, Sinaloa, Mexico
 • 2006 -:Labortulajdonos: Imagen Dental, Culiacán, Sinaloa, Mexico
 • 1997-1999: Fogtechnikai tanulmányok. Culiacán, Sinaloa, Mexico
 • 1993-1997: Fogorvosi diploma. Faculty of Dentistry, Autonomous University of Sinaloa Generation.
british-flag-small

PERFECTION THROUGH PERSEVERANCE.

Born in Culiacán, Sinaloa, Mexico

 • 2004-2009: Collaboration in the dental laboratory Fusión of DT Eladio Gonzáles in Cuernavaca, Morelos, Mexico: 05/2009, 08-11/2008, 06/2007, 01/2006, 08/2005, 07/2004
 • 2004-2009: Participation in courses on ceramics: Aldo Zilio 2009, Aki Yoshida 2009, Enrico Steger 2006, Oliver Brix 2006, August Bruguera 2004
 • 2009 june: Collaboration in the dental laboratory Diseño Dental of DT August Bruguera in Barcelona, Spain,
 • 2009 june: Participation in courses on ceramic veneering on zirconia structures, Dental laboratory C P C of DT Manuel Ruiz, Santander, Spain
 • 2009: Diploma in occlusion with Dr. Rodrigo Escalante, Culiacán, Sinaloa, Mexico
 • 2008-2009: Diploma in aesthetics and Oral rehabilitation with Dr. Juan Delgado, Mazatlán, Sinaloa, Mexico
 • 2008-2009: Diploma in aesthetics with Dr. Rodrigo Escalante, Culiacán, Sinaloa, Mexico
 • Proprietor of the dental laboratory Imagen Dental, since 2006, Culiacán, Sinaloa, Mexico
 • 1997-1999: Dental technology studies Culiacán, Sinaloa, Mexico
 • 1993-1997: Doctorate at the Faculty of Dentistry, Autonomous University of Sinaloa Generation

Park Chul Han

hungarian-flag-small

A VALÓDI SZÉPSÉG

Manapság egyre többen – mind fogászatban dolgozók, mind betegek – az esztétikai eredményre fókuszálnak. A modern fogászat is gyakran előtérbe helyezi az esztétikát, azonban a klinikai aspektusai és a funkcionalitás kérdése is foglalkoztatja.

Az előadásban a megfelelő irányt szem előtt tartva, Park Chul Han bemutat egy harmonikus esztétikát elérő, a páciens számára egy élhető eredményt biztosító munkafolyamatot.

british-flag-small

THE REAL BEAUTY

Nowadays more and more people – both dental professionals and patients  – are focusing mainly on aesthetics. In  modern dentistry  there is the same interest but alsoconsidering the clinical and functional aspects of a restoration. Believing in the right direction of such, the lecture will cover harmonious, aesthetical treatment and the workflow to achieve the best result for the patient.

 

hungarian-flag-small

BEMUTATKOZÁS

 • Art Oral Korea szakmai tagja.
 • B & A Dental Laboratory tulajdonosa.
 • Korean Porcelain Association elnöke.
 • 2011: ASTHETIKPREIS Willi Geller Creation versenyen 2. helyezést ért el.
british-flag-small

BIOGRPAHY

 • DDT Member of Art Oral Korea
 • CEO of B & A Dental Laboratory Vice President of Korean Porcelain Association
 • ASTHETIKPREIS 2011 Willi Geller Creation 2. Platz

Sébastien Mosconi

hungarian-flag-small

A múlt technikája a jelen szolgálatában

Szeretnék Önöknek bemutatni különböző technológiák segítségével, tűzálló csonkon és platinafólián készített veneereket, továbbá szeretnék részletesen szólni ezen technológiák alkalmazásának előnyeiről és hátrányairól. Ezen témakörrel egy időben egy, az előbbiekkel szöges ellentétben álló, mégis napjainkban mindinkább teret nyerő kérdéskörről is szó lesz: a Rózsa és a Fehér esztétika harmóniájáról full-kompozit Toronto hidak, injektálással és rétegtechnikával készítve, flow és a pasta kompozitok felhasználásával.

british-flag-small

Technique of the past serving the present

During the lecture,two different topics will be covered, refractory and platinum foil veneers techniques, advantages, disadvantages, fields of application of each of them. Parallel to this topic, another one will be treated, fundamentally opposed, but more and more used in modern dentistry: White and Pink full composite Toronto bridges, injection and layering technique using flow and pasta composite.

 

 

hungarian-flag-small

BEMUTATKOZÁS

Született 1975-ben Nogent Sur Marneban (Franciaország).

 • 1995: befejezte fogtechnikai tanulmányait.
 • 1997: elvégezte a fogtechnikus mesteri iskolát, Párizsban.
 • Számos kanadai és francia fogtechnikai laborban dolgozott.
 • Szakmai fejlődése során részt vett számos kurzuson pl. Willi Gellerrel, Sascha Heinnel, Jungo Endoval és Thomas Singgel.
 • 2009: megalapította saját laboratóriumát.
 • 2013: Oral Design tag lett – Oral Design French Riviera.
 • Vezető véleményformáló az Anaxdent, Creation és Harvest Dental cégeknél.
 • Szervez és tart kurzusokat, előadások és rendezvényeket francia, angol és olasz nyelveken.
british-flag-small

BIOGRPAHY

Born in 1975 in Nogent Sur Marne, (France).

 • 1995: Completed apprenticeship to dental technician.
 • 1997: Graduated as a master dental technician in Paris.
 • Worked in several dental laboratories in France and Canada.
 • In his dental development, he joined to courses with Willi Geller, Sascha Hein, Jungo Endo and Thomas Sing.
 • 2009: he established his own company.
 • 2013: Became an Oral Design member – Oral Design French Riviera.
 • Opinion leader for Anaxdent, Creation and Harvest Dental.
 • Organizing and giving courses, lectures, events in France and to foreign countries in French, English and Italian languages.

Klaus Müterthies

hungarian-flag-small

ART-ORAL DELUXE & SCIENCE

“INVASIVE ,  MINIMAL  INVASIVE ,  NON  INVASIVE”

Klaus Müterthies betekintést enged a kerámia felépítés művészetébe, amellyel filozófiáját, az esztétikai élmény egy felsőbb dimenzióba való emelését is kifejezi.

Klaus Müterthies elmagyarázza a pszichológiai mechanizmusokat, amellyel harmóniát teremthetünk továbbá valóban meggyőző eredményeket érhetünk el.

A technikus lelkesedését pedig ilyen körülmények között a beteg is osztja – ezzel is segítve a folyamat sikerességét.

Müterthies továbbá bemutatja azt a nem mindennapi utat, amelyet karrierje során bejárt, azt illusztrálva esettanulmányokkal, amelyek lefedik a fogászat legfontosabb témaköreit.

Függetlenül attól, hogy az adott eset konzervatív fogászati megoldásra vagy egy széleskörű rehabilitációt indikál, minden körülmények közt szükség van egy természet inspirálta esztétikára, elhivatottságra és tökéletes technikára.

 

 

british-flag-small

ART-ORAL DELUX & SCIENCE

“INVASIVE ,  MINIMAL  INVASIVE ,  NON  INVASIVE”

 

Mr. Müterthies  lecture  will  give  an  insight  into  the  art  of  ceramic  shaping –expressing  a  philosophy  that  takes  aesthetics  into  another  dimension .

Klaus  Müterthies  will  explain  the  value  of  involving  psychological mechanisms   that  have  harmonious  and  especially  convincing  effects .

This  process  helps  the  patient  share  the  technician´s  enthusiasm  for  exceptional  results .

He  will  highlight  the  straightforward  and  unconventional  paths  that  are  taken  on  this  journey ,  illustrating  his  presentation  with  numerous  case  studies  that  cover  the  most  important  aspects  of  dentistry .

Whether  the  case  requires  conservative  dentistry  or  extensive  rehabilitation , you  require  naturally  inspired  aesthetics ,  enthusiasm  and  perfect  techniques.

 

 

 

hungarian-flag-small

BEMUTATKOZÁS

 • Klaus Müterthies 1943.12.25-én született Güterslohban, Németországban.
 • A későbbiek folyamán fogtechnikusnak tanult.
 • Saját labort tart fenn Güterslohban, amelyet elsősorban kísérletezésre és mesterkurzusok tartására használ.
 • Számtalan alkalommal tartott már előadásokat a világ minden pontján úgy, mint USA-ban, Kanadában, Ausztráliában, Japánban és a legtöbb európai országban.
 • 1991-1992 közt mint vendég oktató tartott előadást a herdecke-i Private University of Witten.
 • Klaus Müterthies a berlini Quintessence kiadó gondozásában 5 könyvet és 3 videófilmet publikált továbbá saját kiadásában megjelent egy további könyve.
 • Érdeklődésének legfőbb témaköre a kerámia leplezés.
british-flag-small

BIOGRPAHY

 • Klaus Müterthies, born 25.12.1943 in Gütersloh, Germany.
 • He has studied dental-technician.
 • Klaus Müterthies has his own laboratory, which he uses for experimental
 • work and for postgraduate courses.
 • He has been invited to hold courses in different parts of the world such as USA, Canada, Australia, Japan, Asia and in most of European countires.
 • From 1991-1992 he had a teaching assignment at the Private University of Witten/Herdecke.
 • Klaus Müterthies is author of 5 books and 3 videofilms published by Quintessence, Berlin and 1 book published by himself.
 • His main research topic is ceramic work.

Federico Presicci

hungarian-flag-small

Intelligens munkafolyamat-megoldások az esztétikai kihívásokhoz
Új megközelítések a fogorvosok és fogtechnikusok számára

A pontosság, a megbízhatóság és a termelékenység kezelése kihívás minden fogorvosi csoport számára. Federico Presicci, DT. (Zirkonzahn, Olaszország) előadásában bemutatja a legmodernebb eszközökkel kapcsolatos mélyreható elemzéseket egy sima, individuális munkafolyamathoz, a digitális betegelemzéstől a végleges helyreállításig. A paciensesetek bemutatásával a Federico bemutatja az új technológiákat a beteg referencia-síkjainak rögzítésére és a szoftver 1:1-es analóg adatainak reprodukálására. A résztvevők fel fogják ismerni az anyagi sokféleség nyújtotta előnyöket, és megismerhetik az új, számítógépes megoldásokat az irányított implantátum tervezéshez, az elavult tervezési stratégiákhoz és az implantátumok azonnali betöltéséhez.

 

british-flag-small

Smart workflow solutions for aesthetical challenges
New approaches for dentists and dental technicians

Dealing with accuracy, reliability and productivity is a challenge for all dental teams. Federico Presicci, DT. (Zirkonzahn, Italy), will perform an in-depth analysis of the latest state-of-the-art devices for a smooth, individual workflow, from digital patient analysis to the final restoration. By demonstrating patient cases, Federico will show new technologies to capture the patient’s reference planes and to reproduce 1:1 analogue data in the software. Participants will comprehend the benefits of material variety and learn about new computer-based solutions for guided implant planning, for backward planning strategies and the immediate loading of implants.

hungarian-flag-small

KITARTÁSSAL A TÖKÉLETESSÉG FELÉ.

Született Rómában, Olaszországban.

 • 2013 – napjainkig: Fogtechnikus a Steger Dental Laborban, Brunicoban (Olaszország)
 • Tagja a Zirkonzahn kutatás és fejlesztésért felelős csapatának, speciális területei: CAD/CAM technológia, kerámiázás, fix fogpótlások és Wax-Up.
 • Oktató Olaszországban: CAD/CAM kurzusok, kerámia rétegtechnika és Gingiva-Composite technikában. Ő tartja a „Special Client“ kurzusokat is és oktató a Military Schoolban, a Safari Schoolban.
 • Különböző fogászati konferenciákon adott elő Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Mexikóban és USA-ban.
 • Fogtechnikus a Team Dent laborban MDT. Luca Nellinél, Vicenzában (Olaszország), ahol elmélyíti technikai tudását.
 • 2006 – 2013: Szakmai gyakorlat Dental Prestige laborban Róma (Olaszország)
 • 2006 – 2012: Tanulmányok az IPSIA Europa Institutenál Rómában (Olaszország), ahol fogtechnikai diplomáját is szerezte.
british-flag-small

PERFECTION THROUGH PERSEVERANCE.

Born in Rome, Italy.

 • 2013 – present: Dental technician at the Steger Dental Laboratory in Brunico, Italy.
 • Member of the Research and Development Department, specialised in CAD/CAM technology, ceramics, fi xed dental restorations and Wax-Ups.
 • Course instructor in Italy: he gives courses about CAD/CAM, ceramic layering and layering with Gingiva-Composites. He also holds the „Special Client“ course in which patient cases are realised and is instructor at the Military School and Safari School education centers of Zirkonzahn.
 • He is speaker at dental technical conferences throughout Italy, Spain, Germany, Mexico, and the USA
 • Dental technician at the Team Dent laboratory of Luca Nelli in Vicenza (Italy), where he deepens the work of a dental technician and gets to know new working methods.
 • 2006 – 2013: Apprentice at the Dental Prestige laboratory in Rome (Italy), where he learns the basics of dental technology.
 • 2006 – 2012: Studies at the IPSIA Europa Institute in Rome (Italy) and graduates with a diploma in Dental Technology.

 

Enrico Steger

hungarian-flag-small

A DIGITÁLISAN TÁMOGATOTT MUNKAFOLYAMAT

 

MDT. Enrico Steger, alapítója és tulajdonos a dél-tiroli Zirkonzahn cégnek, bemutatja egy átlátható együttműködés szükségességét fogtechnikus és fogorvos között. A siker titka a jó kommunikációban és a folyamatos tanulásban rejlik – abban, hogy megértsük az állandó újítások fontosságát és felfedezzük azok hatását egy sikeres pótlás kivitelezése során. A fogorvosok saját tapasztalata, valamint a technikai eljárások alapos ismerete lehetővé teszi a fogorvos számára a klinikai döntések meghozatalát. A fogorvos tudása a fogtechnikai munkafolyamatokról, technikai és anyagkövetelményekről, lehetővé teszi számukra azt, hogy a technikai korlátozások között is a legjobb kompromisszumot válasszák miközben egyensúlyban tartják az esztétikai, funkcionális, erő- és biológiai tényezőket, amelyek fontos szerepet játszanak döntéseikben. Az előadáson résztvevők bepillantást nyerhetnek a digitális, kezelési tervet felölelő munkafolyamatok új koncepciójába, amely során a legmagasabb minőséget érhetjük el minőségben, munkahatékonyságban és páciens elégedettségben. A digitális munkafolyamatokat és pontosságot illetően, Enrico Steger bemutatja a Zirkonzahn legújabb technológiáit mint pl. a PlaneSystem®-et  és a Face Hunter 3D-s arcszkennert, amelyek segítségével a páciens adatait az analóg világból a digitálisba vihetjük át.

A digitális munkafolyamatok lépéseinek leírása során szót ejt a Zirkonzahn CAD/CAM szoftvereiről is, fókuszálva azok specifikus tulajdonságaira. Az új szoftverek nyújtotta lehetőségekre reflektálva, felfedezhetjük a Zirkonzahn Implant-Planner implantátum tervező szoftvermodult, amely a legújabb megoldás a digitálisan irányított implantátum tervezésben. Ez az új szoftver magában foglalja a vitruális tervezést, azonnali betöltést, továbbá biztonságos, megbízható együttműködést jelent a fogorvos és a fogtechnikus közt.

Enrico Steger számos klinikai esetet bemutatásával fogja illusztrálni azokat az eredményeket, amelyeket a fogtechnikus el tud érni munkája során, a megfelelő anyagok felhasználásával. Megvilágítja egy-egy eset kivitelezése kapcsán lehetséges nehézségeket és a felhasználandó anyagokat. Bemutatja továbbá a Prettau® hidat, egy monolítikus, teljes (FULL) zircon pótlás kontextusából.

british-flag-small

WORKFLOW WITH DIGITAL SUPPORT

During this lecture, MDT Enrico Steger, founder and owner of the South Tyrolean company Zirkonzahn, will guide his audience to understand the importance of a clear cooperation between dentists and dental technicians. Success comes down to good communication and continuous education, to understand the constant advancements that offer so many different and new solutions to the restorative process. The dentists own experience, along with their thorough understanding of the technical procedures enables the dentist in his clinical decisions. Their understanding of dental laboratory procedures, technical and material science limitations, allows them to choose the best compromise between technical restrictions, whilst balancing the aesthetic, functional, strength and biological factors that play a significant part in their decision.

In this lecture, participants will be introduced to the new concept of digital workflow in treatment planning, which achieves the best results in terms of quality, work effectiveness and patient’s satisfaction. With regard to digital workflow and high work accuracy, MDT Enrico Steger will describe new technologies such as the PlaneSystem® and the Face Hunter 3D facial scanner, which permit an exact transfer of the patient’s data from the analogue into the digital world.

While clarifying the notion of digital workflow, MDT Enrico Steger will provide an overview of Zirkonzahn’s CAD/CAM software, focusing on its distinctive features. On the subject of new software possibilities, he will present the Zirkonzahn Implant-Planner software, the newest solution by the South Tyrolean firm in the field of computer-based guided implant planning. The new software allows backward virtual planning and immediate loading and has been developed for a safe and reliable collaboration between the dentist and the dental technician.

In order to illustrate the results a good dental technician can achieve by using good materials and perseverance, MDT Enrico Steger will demonstrate several patient cases to his audience. He will highlight possible difficulties encountered during the realization of the cases and will talk about different material options. In this context, he will also present his Prettau® Bridge, the monolithic, full zirconia restoration.

hungarian-flag-small

A TANULÁS AZT JELENTI, GYAKORLÁS.

Született Campo Turesban (South Tyrol, Olaszország)

 • Fogtechnikusnak tanult az 5 éves képzés során a Dental Technical School-ban, Bolzanoban, Dél-Tirolban.
 • 1981: Steger Dental Labor megalapítása.
 • Szerzője a “The Anatomic Chewing Surface” könyvnek, amely a Quintessenz gondozásában jelent meg.
 • 2003: Zirkonzahn megalapítása – Tulajdonosa több, mint 47 szabadalomnak, mint pl. a manuális frézgép megalkotása, különböző CAD/CAM rendszerek kidolgozása (hardware, software) és technológiák kialakítása pl. Prettau® Bridge
 • Die Zirkonzahn Schule – The Zirkonzahn School megalapítója, amely egy oktatási program fogtechnikusok és fogorvosok számára, amely során a technikai folyamatok mellett az élet különböző területei és a kultúrák is megismerhetők.
 • Előadó számos nemzeti és nemzetközi konferencián, találkozón.
british-flag-small

LEARNING MEANS REPEATING.

Born in Campo Tures (South Tyrol, Italy)

 • Graduated from the 5-year Dental Technical School in Bolzano, South Tyrol
 • 1981: Foundation of his own Steger Dental Laboratory
 • Author of the book “The Anatomic Chewing Surface”, published By Quintessenz
 • 2003: Foundation of the international company Zirkonzahn – Owner of more than 47 patents, inventor of the manual milling system Zirkograph, of different CAD/CAM systems (hardware and software) and of various working techniques, such as the Prettau® Bridge
 • Creator of Die Zirkonzahn Schule – The Zirkonzahn School, an educational programme for dental technicians and dentists which combines dental technical teaching with a school of life and culture
 • Speaker at national and international dental meetings

Gérald Ubassy

hungarian-flag-small

A fény elnyelése ( absorption), visszatükröződése ( reflection), az opacitás és a transzlucencia kérdése egy teljes kerámia pótlás esetében

Egy teljes kerámia felépítmény összehasonlíthatatlan előnyöket kínál annak érdekében, hogy a természetes fogakat imitálni, reprodukálni tudjuk.

Az előadás során szeretném Önöknek bemutatni, hogyan váljanak a technikák mesterévé és hogyan válasszák ki a vázanyagot – legyen az zirkon vagy sem – annak érdekében, hogy a legoptimálisabb esztétikai élményt érjék el.

A vázanyag opákosságának vagy transzlucenciájának megválasztása nehéz kérdés – előadásomban rámutatok a kiválasztás legjobb módszerére, amely mentes a buktatóktól.

Klinikai esetek bemutatása során pedig végigveszem a fény elnyelése, visszatükröződése, az opacitás és a transzlucencia kérdését, hiszen a munka sikeres kivitelezéséhez az esztétikai, kozmetikai eredmény elengedhetetlen.

british-flag-small

“Absorption, reflection, opacity and translucency in all-ceramic”

The all-ceramic, offers incomparable opportunities to replicate and mimic natural teeth.

This lecture discusses how to master and select materials of frameworks, to press,  or in Zirconia to optimize aesthetic results.

The degree of opacity, or translucency of the frameworks is a difficult choice, over the slides, I show how to best choose and especially better avoid pitfalls.

The work of the cosmetic, contributes to the success of the work. Opacity, translucency, reflection and absorption are discussed throughout numerous clinical cases.

hungarian-flag-small

BEMUTATKOZÁS

 

 • 1982: Fogtechnikus, megnyitja saját laboratóriumát.
 • 1986: Aranyérmes „Franciaország legjobb szakmunkása” versenyen
 • 4 könyv szerzője
  • WATCH AND DO IT YOURSELF”
  • SHAPE AND COLOR” – a siker kulcsa a kerámialeplezés során. (Quintessence Publishing)
  • ANALYSIS” – a fogászati kommunikáció új útja.
  • TIPS AND HINTS“. 14 nyelvre lefordított mű.
 • 15 éves tapasztalat kurzusok megtartásában, saját nemzetközileg elsimert training centerében, Rochefort du Gard-ban. A kurzusok során saját tapasztalatait mutatja be.
 • Szenvedélye: morfológia.

 

british-flag-small

BIOGRPAHY

 

 • 1982: Dental ceramist and he has his own laboratory
 • 1986: Gold medal prize-winner of best workmen of France contest
 • Author of 4 books :
  • „WATCH AND DO IT YOURSELF”
  • SHAPE AND COLOR” the keys to success in dental ceramic porcelain (Quintessence Publishing)-
  • ANALYSIS“, the New Way in Dental Communication.
  • TIPS AND HINTS” translated into 14 languages.
 • Organizer for more than 15 years of practical training courses in his International Dental Training Center in Rochefort du Gard. He still shares and communicates his knowledge in his lectures and training courses.
 • Passion: morphology.
X