Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a DentAvantgArt Division Kft. (székhely: 9400 Sopron, Virágvölgyi út 59., a továbbiakban: „DentAvantgArt”) által üzemeltetett https://dentavantgart.hu oldalon (a továbbiakban: weboldal) megvalósított adatkezelésre vonatkozik.

Elérhetőségeink:

Cím:                       9400 Sopron, Virágvölgyi út 59.

E-mail cím:            info@DentAvantgArt.hu

Telefonszám:         +36 (99) 314-931

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-131813/2017.

 1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Ön alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Keresztnév és vezetéknév,

Email cím,

Telefonszám

Amennyiben cég nevében valósul meg a regisztráció:

– cégnév,

– cég székhelye,

– cég adószáma.

 

Regisztráció a weboldalon, vásárlás esetén számlázási lehetőség biztosítása. A regisztráció időtartamáig, legkésőbb az adattörlés kérelméig.
Keresztnév és vezetéknév,

Szállítási cím: ország, utca, megye, irányítószám, Város, házszám.

 

A weboldalon vásárolt termék házhozszállítása. A regisztráció időtartamáig, legkésőbb az adattörlés kérelméig.
Keresztnév és vezetéknév,

Email cím

Direkt Marketing tartalmú üzenetek küldése A hírlevélről történő leiratkozásig.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe

 • a Voov Kft.-T (Voov Kft. 9400 Sopron, Bem utca 3., office@voov.hu) szolgáltatásait, aki tárhelyet biztosít a weboldal számára,
 • a DPD Kft.-t (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép., dpd@dpd.hu) szolgáltatásait, aki a termékek házhozszállítását végzi,
 • a The Rocket Science Group LLC-t, azaz a Mailchimp hírlevélküldési szolgáltatás üzemeltetőjét (https://mailchimp.com/contact/, a The Rocket Science Group a Privacy Shield részese, bővebb információ: https://www.privacyshield.gov/list).

 

 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

 • Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérése esetén tájékoztatjuk:

 • a kezelt adatokról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.

 • Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

 

 

 • Leiratkozás hírlevélről

Önnek bármikor lehetősége van az általunk küldött hírlevélről leiratkozni a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintva, valamint a tájékoztató elején található elérhetőségeken jelezve.

 1. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu,
Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 1. Cookie-k adatkezelése

A weboldal testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a weboldal látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhetünk el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a weboldal, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a weboldal látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a weboldalon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a weboldal használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat). A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a weboldal üzemeltetője nem tudja garantálni a weboldal valamennyi funkciójának megfelelő működését és a weboldal teljes körű használatát. A weboldal első használatával a weboldal látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

A weboldal használata során a következő cookie-k (sütik) kerülnek elhelyezésre:

 • a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével statisztikai, webanalitikai célú cookie-k (sütik)
 • regisztrált weboldal használók esetén a bejelentkezési adatokat (felhasználó név, jelszó) eltároló cookie-k (sütik).

 

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analitics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a weboldal használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a weboldal üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

Cookie azonosítója Cookie alkalmazási célja Adattárolási időtartam
web tracking (nyomkövető) __utma a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél) 2 év
web tracking (nyomkövető) __utmt a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 10 perc
web tracking (nyomkövető) __utmv egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 2 év
web tracking (nyomkövető) __utmb új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 30 perc
web tracking (nyomkövető) __utmc jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) böngésző session vége
web tracking (nyomkövető) __utmz a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 6 hónap
web tracking (nyomkövető) ga-disable-<ID> az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez 2100-ig

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Belépési információkat tároló cookie-k (sütik)

A weboldalon regisztrált látogatók belépés tényével kapcsolatos információt a wordpress_logged cookie tárolja a regisztrált weboldal használó önkéntes hozzájárulása alapján. Az adatkezelés jogalapja a weboldal használójának önkéntes hozzájárulása.

 1. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a weboldalon való elhelyezését követő napon lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017-10-__. napjától érvényes.

Ez a webhely sütiket használ a felhasználói élmény növelése érdekében. A Google és a Facebook sütikkel elemzi a honlap forgalmát, és szabja személyre a hirdetéseket. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

X